Nacházíte se na webu pro ročník 2013. Hledáte web aktuálního ročníku projektu 72 hodin?

Ruku na Starou Lysou

Kategorie:
Příroda ?
Stav:
Otevřený ?

Přijďte mezi nás a spolu s námi se zapojte do tohoto projektu.

Mladí hasiči Sboru dobrovolných hasičů uspořádali akce v rámci projektu 72 hodin s tím, že chtěli využít všech kategorií projektu a co nejvíce tak naplnit poslání této akce. * Pomoc potřebným * Péče o přírodu * Vylepšení života kolem sebe

Lokalita: Stará Lysá
Realizátor: SDH Stará Lysá (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
Koordinátor a kontakt: Jana Skálová
Předpokládaný počet účastníků: 40
Mapa: Stará Lysá

O projektu

jsme parta správná

Sbor dobrovolných hasičů – zejména MLADÍ HASIČI uspořádali již ve čtvrtek první část z projektu a to v době od 16:00 hodin do 18:00 hodin sběrem papíru. Občané byli velmi vstřícní. Mladí hasiči z výtěžku za sběr navštíví planetárium a plavecký bazén.

V pátek v 9:00 hodin pokračoval projekt v Praze, ve Všeobecné fakultní nemocnici se nakonec sešli dva dospěláci, kteří na transuzním oddělení poprvé darovali krev.

Projekt byl zakončen v sobotu opět ve Staré Lysé od 16:00 hodin, kdy mladí hasiči spolu s občany obce uklidili místní lesík, příkopy podél silnice a na místním hřbitově bylo shrabáno listí a upraveny cestičky. Spálili jsme hromadu větví, listí a klestí a v závěru všichni v poklidném podzimním podvečeru opekli buřty.

Zúčastnit se mohla široká veřejnost a nás mile překvapilo, že skutečně přišli i lidé z obce, že je projekt oslovil

Obec Stará Lysá poskytla pytle na odpad, rukavice a Sbor dobrovolných hasičů se postaral o občerstvení.

O akci byli občané informováni v rámci letáků, které byly distribuovány přímo mladými hasiči do všech domácností ve Staré Lysé, místním rozhlasem, na internetu,místo bylo označeno letáčkem,… všichni byli potěšeni šátky a odznáčky.

Osobně bych využila této příležitosti a každému, kdo přiložil „RUKU NA STAROU LYSOU“ tímto poděkovala, že jim pomoc druhým není lhostejná.

Bc. Jana Skálová – koordinátorka projektu www.hasicistaralysa.cz

Kdy bude projekt probíhat

Dopoledne Odpoledne
Čtvrtek 10. října
Pátek 11. října
Sobota 12. října
Neděle 13. října

Přesný čas: čtvrtek 16:00, pátek 9:00, sobota 13:00Partneři 72 hodin:

MŠMT Geis Global Logistics Adam DOX Cinema City Radio Hey! Praha Praha 14 Alkyton