Nacházíte se na webu pro ročník 2014. Hledáte web aktuálního ročníku?

Den se seniory

Kategorie:
Lidé ?
Stav:
Uzavřený ?

Soužití dětí a seniorů, seznámení se životem a aktivitami v Domově důchodců v Libochovicích.

Lokalita: Domov důchodců Libochovice
Realizátor: Třída 1.A (Škola)
Koordinátor a kontakt: Zuzana Chloubová
Předpokládaný počet účastníků: 43
Mapa: Domov důchodců Libochovice

O projektu

Spolu nám je dobře.

Den se seniory:

  • exkurze dětí v domově důchodců
  • vystoupení dětí (pásmo básniček, písniček a pohádek)
  • hry se dětí se seniory (stolní hry, kuželky, cvrnkání a pod.)

Zhodnocení projektu

Dopoledne se seniory se vydařilo a určitě to nebylo poslední setkání těchto odlišných věkových skupin. Děti seniorům zpříjemnily dopoledne vystoupením, kdy si připravily pásmo říkanek, písniček a pohádek, za které sklidily velký potlesk a obdiv. Děti zase ocenily, že si s nimi senioři zahráli různé hry a soutěže. Také návštěva některých obyvatel domova důchodců na jejich pokojích byla pro děti příležitostí, aby se seznámily s tím, jak senioři žijí. Kromě sportovního vyžití mají senioři možnost zapojit se do dalších aktivit. Děti si mohly prohlédnout výrobky, které v rámci různých terapií obyvatelé domova důchodců vyrábějí. Už teď se těšíme na další setkání.

Kdy bude projekt probíhat

Dopoledne Odpoledne
Čtvrtek 9. října
Pátek 10. října
Sobota 11. října
Neděle 12. října

Přesný čas: 8 - 11.30 hod.