Nacházíte se na webu pro ročník 2014. Hledáte web aktuálního ročníku?

Kdo chce v čistém městě žít, měl by si ho uklidit

Kategorie:
Okolí ?
Stav:
Otevřený ?

Společnými silami se pokusíme ulehčit našemu městu od nežádoucích odpadků.

Lokalita: Dolní Bukovsko, Česká republika
Realizátor: Žáci a učitelé ZŠ
Koordinátor a kontakt: Hana Fišerová
Předpokládaný počet účastníků: 182
Mapa: Dolní Bukovsko, Česká republika

O projektu

A tohle jsme všechno našli

Žáci nižších ročníků se pokusí uklidit okolí školy a vysbírat nežádoucí odpadky u rybníka Hraďák . Starší žáci se zaměří na trasu od parku u kostela až po kulturní dům. Další skupina se zaměří na oblast u cihelny a nejstarší žáci se pokusí vyklidit sportovní areál – fotbalové hřiště, tribuny, tenisové kurty a vyplejí plevel v tomto areálu.

Zhodnocení projektu

V pátek 10. 10. jsme se sešli ve škole jako každý den. Ráno jsme si povídali o tom, jak je důležité nebýt lhostený ke svému okolí, přírodě ani druhým lidem. Zamýšleli jsme se nad tím, co můžeme udělat pro to, abychom se na světě cítili lépe a aby se nám všem tady líbilo.
Přichystali jsme si potřebné nářadí, pytle i rukavice a vyrazili jsme. První, druhá a třetí třída se pustila do zvelebování okolí školy. Když už bylo vše před školou vysbíráno a poklizeno, dali jsme si ve škole pořádnou svačinu a vydali se k rybníku Hraďáku. Ani jsme netušili, kolik pytlů s odpadky nasbíráme. Třeťáci všechny úlovky odnesli do sběrného dvora. Žáci čtvrté a šesté třídy vyklízeli oblast u cihelny. Páťáci a sedmáci doklidili centrum a vrhli se ještě i na další místa. Osmáci s deváťáky velebili hřiště. Akce se všem moc líbila i sluníčko nám přálo. Měli jsme radost a hřál nás pocit, že jsme přidali ruku k dílu a máme město čistější. Jenom nás mrzela skutečnost, že nevyšla objednávka triček. Měli jsme domluveno, že trička, která nestihnou být zhotovena do daného termínu, nám budou zaslána o týden později. Souhlasili jsme, přesto,že děti mrzelo, že v nich nebudou moci pracovat. Chtěli jsme na závěr vytvořit společnou fotku " v modrém", ale bohužel zbyly jen velké velikosti, a tak jsme museli celou akci s tričky zrušit. Doufáme, že příští rok se nám podaří uskutečnit něco užitečného i v tričkách.

Kdy bude projekt probíhat

Dopoledne Odpoledne
Čtvrtek 9. října
Pátek 10. října
Sobota 11. října
Neděle 12. října