Články

Výsadba zeleně, aneb zasaď strom třeba se starostou!

| Karolína Puttová | O projektech
Mukarov

Žáci z Mukařova u Říčan se rozhodli využít 72 hodin k zlepšení místa, kde žijí, a vysadili na prostranství před školou strom. A přišel i pan starosta.

Pro tuto akci se nám podařilo získat velkorysý sponzorský dar ze zahradnictví „Alfík“ pana Petra Alferyho, který nám daroval 20 okrasných kvetoucích keřů, strom-červený javor a několik pytlů zeminy. Moc mu za vše ještě jednou děkujeme! Do výsadby se zapojili všichni učitelé se svými žáky, vedení školy a další zaměstnanci školy a k naší velké radosti nakonec přišel i pan starosta Rudolf Semanský.

Každá třída si s pomocí třídních učitelů zasadila svůj okrasný keř a deváťáci spolu s panem zástupcem a s panem starostou vysadili strom před novou budovu školy. Práce se nám vydařila. Pevně věříme, že se nám rostliny zakoření a my se budeme z jejich krásy radovat při každém pohledu z okna!

Poděkování patří i všem vyučujícím, kteří se dobrovolně do této akce přihlásili a budou následně o tuto nově zasazenou zeleň spolu se svými žáky pečovat!

Jitka Zemanová jitka.zemanova@email.cz

Detaily o projetu najdete na webu 72 hodin na adrese http://www.72hodin.cz/…dba-zelene-1.

< Zpět na seznam článků

Patroni projektu

Nejfejk, youtuber

Opravdu ne každý má odvahu na to se zapojit a něco i reálně udělat. Každý má plno řečí, že je to zbytečné a trapné, ale to co je zbytečné a trapné jsou právě tyhle řeči. Jsem hrdý na každého, kdo se sám do něčeho pustí a kdo po sobě zanechá něco dobrého a hezkého, ať už je to uklizený park, natřený plot a nebo zasazený strom. Kéž by takových lidí bylo v tomto světě více, kéž by!

Nejfejk, youtuber

Partneři projektu

Záštita ministra životního prostředí
Richarda Brabce
Záštita ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Kateřiny Valachové
Záštita ministryně práce a sociálních věcí
Michaely Marksové