Projekty

Srovnání terénu farní zahrady, Misijní cukrárna

72 hodin Vlkoš

O projektu

Lokalita: Vlkoš u Kyjova, Česká republika
Realizátor: Farnost Vlkoš
Koordinátor a kontakt: Tomáš Just just.t@seznam.cz
Předpokládaný počet účastníků: 26

Srovnání terénu na farní zahradě ve Vlkoši.

Kategorie:
Okolí
Stav:
Otevřený

Přijďte pomoci a v neděli posedět :-)

Na farní zahradě ve Vlkoši se koná mnoho akcí pro různé skupiny účastníků. Zahradu využívají pro své aktivity dvě skautské skupiny, ministranti, schola, schází se zde k různým příležitostem celá farnost na farních dnech a při pouti. Zadní část zahrady byla v minulém roce upravená jako hřiště, přední část má stále nerovný terén, která je třeba srovnat. Pro srovnání nám přislíbil přivézt hlínu místní podnikatel z výkopů nově stavěné haly. Hlínu musíme rozhrnout, uválet a případně vyset novou trávu. Každá ruka s hráběmi bude dobrá.

Vzhledem k tomu, že počasí bude spíše deštivé, nebude pravděpodobně možné uskutečnit náš záměr s úpravou terénu popsaný výše. Alespoň tedy vysadíme několik keřů budoucího živého plotu a připravíme Misijní cukrárnu. Děti společně s dospělými od čtvrtka začnou péct cukroví a zákusky, v neděli potom bude otevřena pro veřejnost ve farní budově Misijní cukrárna. Nabízena bude káva, čaj a moučníky, bude to příležitost se sejít a popovídat si.

Kdy bude projekt probíhat

Dopoledne Odpoledne
Čtvrtek 13. října
Pátek 14. října 15.00 – 17.30
Sobota 15. října 10.00 – 11.30 15.00 – 17.30
Neděle 16. října 10.00 – 11.30
Mapa: Vlkoš u Kyjova, Česká republika

Zhodnocení projektu

Jaký byl letošní projekt 72 hodin ve Vlkoši? Úplně jiný, než jsme původně plánovali. My se ale změn nebojíme… Protože byla realizace závislá na logistice, museli jsme počítat i s tím, že se něco nepodaří zajistit. Původně plánované terénní úpravy části farní zahrady se tedy nekonaly, přesto se nás sešlo poměrně dost na „náhradní“ práci – výsadbu živého plotu. Před vypuknutím celé akce přišel na zahradu zahradník a zahradní architekt v jedné osobě pan Lattemberk ze Skoronic a poradil nám, jak nachystat terén pro výsadbu keříků. V sobotu ráno jsme se tedy pustili do práce. Společnými silami, dospělí i děti, jsme odstranili drny v pásu širokém asi 1,5 metru a dlouhém asi 40 metrů. drny jsme odváželi k budoucímu využití na hromadu v rohu zahrady. A protože součástí víkendu a tedy i projektu byla příprava misijní cukrárny, děti se poté odebraly dopéct poslední zákusky a připravit farní místnosti na příchod hostů. Následující den v neděli to celé vypuklo. Ve tři hodiny začali přicházet první hosté a děti ve stejnokrojích triček s nápisy „Pomáhám, protože chci“ se ujaly své číšnické práce. Farou zavoněla káva a čaj spolu s laskonkami, roládami, tiramisu a jinými dobrotami vlastnoručně upečenými v minulých dnech. Návštěvníci si poseděli, pochutnali a hlavně společně popovídali. Na zahradě nám zůstalo mnoho nedokončených úkolů. Do některých se pustíme hned, jak to bude možné, některé počkají na další ročník projektu 72 hodin. Všem zapojeným děkujeme a organizátorům celého projektu kromě poděkování také přejeme dostatek energie na zorganizování dalších ročníků.

< Zpět na seznam projektů

Partneři projektu

Záštita ministra životního prostředí
Richarda Brabce
Záštita ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Kateřiny Valachové
Záštita ministryně práce a sociálních věcí
Michaely Marksové