Proměňte okolí vaší školy

Proměňte okolí vaší školy

Nadace Proměny

Pro ročník 2016 jsme se spojili s Nadací Proměny Karla Komárka, která se mimo jiné zaměřuje na rozvoj školních zahrad a související vzdělávání dětí i dospělých. Díky tomu vám můžeme nabídnout podporu na úpravy a drobné proměny zahrad a hřišť u škol, předprostor školních budov nebo veřejných prostranství v jejich těsném sousedství.

Jak můžete podporu získat? Velice jednoduše. Při registraci vyberte jako typ projektu „Proměny okolí škol“ a do popisu projektu uveďte, na co konkrétně podporu potřebujete (např. nákup materiálu, zapůjčení pracovního nářadí apod.). Váš požadavek společně se zástupci nadace posoudíme a včas dáme vědět, zda jsme vám podporu přidělili.

Vybereme 10 projektů a každý podpoříme částkou 2000 Kč. Jelikož potřebujeme určitý čas na posouzení vašich záměrů, o podporu je možné zažádat pouze do 30. září. Naplánujte si proto vaši proměnu s dostatečným předstihem. Nezapomeňte, že pokud budete zasahovat do veřejného prostoru, musíte mít souhlas majitele (obce).

Váš projekt pro 72 hodin může být prvním krokem k větší proměně vašeho okolí. Využijte inspiraci i nabídku další podpory, kterou Nadace Proměny Karla Komárka nabízí!

O nadaci

Nadace Proměny Karla Komárka se zasazuje o rozvoj měst v České republice a lepší povědomí společnosti o architektuře, krajinné tvorbě a významu prostředí pro člověka. Díky naší spolupráci můžete získat podporu na úpravy školní zahrady, hřiště nebo veřejného prostranství u vaší školy. Pokud budete chtít v rozvoji svého okolí pokračovat i po účasti v projektu 72 hodin, rozhodně se seznamte s možnostmi podpory, které nabízí přímo nadace. http://www.nadace-promeny.cz/

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O PODPORU BYLO UKONČENO!

Karolina Plíšková

Karolina Plíšková

Tenistka

Není nic krásnějšího než pomáhat druhým a proto si velmi vážím lidí, kteří svojí dobrovolnou prací vylepšují prostředí, ve kterém žijeme. Všichni, kteří se projektu 72 hodin účastní, mají můj obdiv a podporu.

Více o patronech >

Partneři projektu

Záštita ministra životního prostředí
Richarda Brabce
Záštita ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Kateřiny Valachové
Záštita ministryně práce a sociálních věcí
Michaely Marksové