Patroni projektu 72 hodin

Petr Žabka

projektový manažer, finančník a ambasador projektu 72 hodin 2017

V loňském ročníku vedl projekt ve spolupráci s organizací Tamjdem, o.p.s. v rámci 72 hodin, kdy se skupina dobrovolníků z celé republiky a cizinců žijících v ČR vydala na pomoc sociálnímu podniku Pivovar Chříč s.r.o. a neziskové organizaci Propolis z.s.

Společně jsme odvedli velký kus práce při obnově prostor chátrající staré pošty, kterou tamní neziskovka přetváří na školu a komunitní klubovnu pro místní obyvatele. Dále jsme stavěli velikou “chříčskou zeď”, jež je zajímavým konceptem samonosné zdi a krásně utváří tamní zahradu, kde se konají kulturní akce

Dobrovolnická práce je pro Petra denním chlebem – i mimo projekt 72 hodin. Petr Žabka

S dobrovolnictvím jsem začal v 16 letech. Dostal jsem se ke třem neziskovým organizacím, pro které jsem v průběhu let pracoval různě – od účasti na akcích, přes dobrovolné organizování projektů pro veřejnost a pro děti, až po zaměstnanecký poměr projektového koordinátora ve výše zmíněném Tamjdemu. Dobrovolnictví a práce na projektech, které mi dávají smysl, je a byl výrazný determinant posledních let mého života. Díky těmto aktivitám jsem našel spoustu kamarádů, partnerku, životní směr a také spoustu příležitostí k radosti. Dnes vyvíjím vlastní neziskový projekt Library of Things, kde se spojuje sdílená ekonomika věcí a model knihovny. Bez počátků před těmi sedmi lety by patrně můj život směřoval jinam. Jsem moc rád, že tomu tak není

Vlasta Vasková

vedoucí školní jídelny, pedagog vychovatel, vedoucí Pionýrské skupiny

V loňském roce zrealizovala projekt „Pamětˇ“, právě podle jednoho ze sedmi pionýrských ideálů. S dětmi připravila úklid kolem pomníčků ve městě Hrádek. Ale nejprve dětem přiblížila historii padlých za I. a II světové války.

Podzimní úklid a výzdobu pomníků zvládlo 36 pionýrů s velkým nadšením a pochopením smyslu celé akce.

Dobrovolnictví se paní Vlasta věnuje přes čtyřicet let. Vlasta Vasková

Ve svém volném čase připravuji různé akce pro organizované i neorganizované účastníky. Pravidelně jedenkrát za týden pracuji se svým oddílem, řídím Pionýrskou skupinu a v době své dovolené trávím každý červenec na letních pionýrských táborech, jako hlavní vedoucí bez nároku na finanční odměnu. Dlouhodobě se snažím vychovávat další dobrovolníky.

Milan Zielina

pastorační pracovník ve Slezské církvi evangelické, předseda spolku Benjamín Orlová a ambasador projektu 72 hodin 2017

V minulém roce v rámci projektu 72 hodin společně s dalšími členy a dobrovolníky spolku Benjamín Orlová navštívil Domov pro osoby se zdravotním postižením v Havířově – Benjamín Havířov. U příležitosti 20 let působení spolku Benjamín jsme chtěli obdarovat taktéž Benjamína. Součástí projektu byly úklidové práce venkovních i vnitřních prostor domova a část dobrovolníků zajistila program pro obyvatele domova. Byla to velmi obohacující chvíle pro všechny zúčastněné

Volnočasovým aktivitám pro děti a mládež se věnuje již od útlého mládí, když už v souvislosti s dosažením věku se nemohl účastnit táborů. Zapojil se tedy do organizace a příprav akcí pro děti a mládež. V poslední době zaměřuje svou činnost také na aktivity celých rodin včetně rodičů. Aktivně se zapojuje do společenského dění a života města Orlová. Milan Zielina

Víme, že naše činnost má smysl. Již teď se k nám mnoho „našich dětí“ vrací a vzpomíná, jak krásně jsme obohatili jejich dětství nebo jim přinesli pomoc či východiska v jejich těžkých životních situací.

Milan Zielina

Milan Zielina

pastorační pracovník ve Slezské církvi evangelické

Víme, že naše činnost má smysl. Již teď se k nám mnoho „našich dětí“ vrací a vzpomíná, jak krásně jsme obohatili jejich dětství nebo jim přinesli pomoc či východiska v jejich těžkých životních situací.

Více o ambasadorech

Partneři projektu

Generální partneři

Partneři

Záštita

Záštita Ministerstva životního prostředí
Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Záštita Ministerstva práce a sociálních věcí
Záštita Svazu měst a obcí České republiky
Záštita Sdružení místních samospráv České republiky