Pomáhejte s Tandemem v Německu

Pratelstvi bez hranic

Projekt Přátelství bez hranic (Freundschaften ohne Grenzen) je uskutečňován na podporu spolků a sdružení pracujících s mládeží. Jeho hlavními záměry jsou prohlubování vztahů v oblasti dobrovolnické spolupráce, podpora nových i stávajících partnerství a organizace česko-německých setkávání. Nabídka je určena pro organizované a neorganizované skupiny mládeže z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků. Projekt realizuje plzeňské Koordinační centrum ve spolupráci s Krajským kruhem mládeže Horní Franky (Bezirksjugendring Oberfranken) v období září 2016 – srpen 2019 za podpory Evropské unie, Cíl EÚS.

V rámci spolupráce s projektem ČRDM 72 hodin může projekt nabídnout následující podporu:

  • Finanční – pokrytí nákladů na dopravu, ubytování a stravu, popř. tlumočníka a program
  • Organizační – dojednání partnerské organizace v sousední zemi, zajištění dopravy a ubytování
  • Obsahovou – příprava doprovodného programu, např. jazyková animace*
  • Jazykovou – zprostředkování teamera/jazykového animátora, který ovládá oba jazyky a je schopen v problematických situacích tlumočit. Teamer je osoba vyškolená pro práci s interkulturními skupinami mládeže.

*Jazyková animace je nekonvenční a hravá metoda, která podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi ze sousední země. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a prohloubit již získané jazykové znalosti. Usnadňuje komunikaci ve smíšených skupinách, pomáhá překonávat ostych při používání cizího jazyka a obavy z chyb a posiluje schopnost účastníků uvědomovat si nejrůznější způsoby dorozumění. Podporuje iniciativu a kreativitu účastníků, kteří jsou do jazykové animace aktivně zapojeni. Je vhodná pro začátečníky i pokročilé. Za metodu jazykové animace získal Tandem v letech 2006 a 2008 Evropskou jazykovou cenu LABEL.

Kontakt na koordinátorky projektu: Německo Daniela Wutz Krajský kruh mládeže Horní Franky Opernstraße 5, 95444 Bayreuth +49 (0) 921 633 10 daniela.wutz@bezirksjugendring-oberfranken.de

Česko Michaela Dryjová Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Riegrova 17, 306 14 Plzeň +420 377 63 4754 dryjova@tandem-org.cz

Více informací o projektu: www.pratelstvibezhranic.cz

Pratelstvi CZ_1 Pratelstvi EU
Petr Žabka

Petr Žabka

projektový manažer, finančník

„Díky dobrovolnictví jsem našel spoustu kamarádů, partnerku, životní směr a také spoustu příležitostí k radosti.“

Více o ambasadorech

Partneři projektu

Generální partneři

Partneři

Mediální partneři

Záštita

Záštita Ministerstva životního prostředí
Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Záštita Ministerstva práce a sociálních věcí
Záštita Svazu měst a obcí České republiky
Záštita Sdružení místních samospráv České republiky