Nabízíme účast na německo-českých projektech

Nabízíme účast na německo-českých projektech

I v tomto roce otevíráme možnost zorganizovat váš projekt ve spolupráci s organitzací Přátelství bez hranic (Freundschaften ohne Grenzen). Naším záměrem je pomoc prohlubování vztahů v oblasti dobrovolnické spolupráce, podpora nových i stávajících partnerství a organizace česko-německých setkávání. Nabídka je určena pro organizované a neorganizované skupiny mládeže z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků. Projekt realizuje plzeňské Koordinační centrum ve spolupráci s Krajským kruhem mládeže Horní Franky (Bezirksjugendring Oberfranken) v období září 2016 – srpen 2019 za podpory Evropské unie, Cíl EÚS.

V rámci spolupráce s akcí 72 hodin může projekt vašemu projektu nabídnout následující podporu:

Finanční – pokrytí nákladů na dopravu, ubytování a stravu, popř. tlumočníka a program Organizační – dojednání partnerské organizace v sousední zemi, zajištění dopravy a ubytování Obsahovou – příprava doprovodného programu, např. jazyková animace* Jazykovou – zprostředkování teamera/jazykového animátora, který ovládá oba jazyky a je schopen v problematických situacích tlumočit. Teamer je osoba vyškolená pro práci s interkulturními skupinami mládeže. *Jazyková animace je nekonvenční a hravá metoda, která podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi ze sousední země. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a prohloubit již získané jazykové znalosti. Usnadňuje komunikaci ve smíšených skupinách, pomáhá překonávat ostych při používání cizího jazyka a obavy z chyb a posiluje schopnost účastníků uvědomovat si nejrůznější způsoby dorozumění. Podporuje iniciativu a kreativitu účastníků, kteří jsou do jazykové animace aktivně zapojeni. Je vhodná pro začátečníky i pokročilé. Za metodu jazykové animace získal Tandem v letech 2006 a 2008 Evropskou jazykovou cenu LABEL.

Kontakt na koordinátorky projektu: Německo: Daniela Wutz Krajský kruh mládeže Horní Franky Opernstraße 5, 95444 Bayreuth +49 (0) 921 633 10 daniela.wutz@bezirksjugendring-oberfranken.de

Česko: Michaela Dryjová Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Riegrova 17, 306 14 Plzeň +420 377 63 4754 dryjova@tandem-org.cz

Více informací o projektu: www.pratelstvibezhranic.cz

Pratelstvi CZ_1 Pratelstvi EU

Partneři projektu

Generální partneři

Partneři

Mediální partneři

Záštita

Záštita Ministerstva životního prostředí
Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Záštita Ministerstva práce a sociálních věcí