Projekty

Bezpečně bezpeční

Žákovský parlament

O projektu

Lokalita: Vítkov, Česko
Realizátor: Školní parlament a školní klub (Škola)
Předpokládaný počet účastníků: 200

Žáci školního parlamentu a školního klubu, pedagogové školy, zástupci města připraví pro žáky 4. a 5. tříd vzdělávací akci s preventivním zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví.

Kategorie:
Lidé
Stav:
Uzavřený

V okolí školy budou vytvořena stanoviště, na kterých bude simulována reálná situace – autonehoda, požár, pomoc seniorovi, krádež, šikana.......­.Figuranti na stanovištích budou z řad pedagogů a žáků Školního parlamentu. Žáci 4. a 5. tříd budou pod odborných dohledem zaměstnanců OSPODu, Policie ČR, Hasičů, Besipu a jiných složek řešit situace. Tímto zážitkovým dnem si vštípí pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví. Celá akce bude následující den vyhodnocena a úspěšným týmům budou předány ceny.

Kdy bude projekt probíhat

Projekt se koná 4. 10. 2018

Přesný čas: od 8,00

Mapa: Vítkov, Česko

Zhodnocení projektu

Ve dnech 4. a 5. října se uskutečnila v rámci projektu 72 hodin preventivní akce s názvem Bezpečně bezpeční. Byla určena žákům čtvrtých a pátých ročníků a jejím cílem bylo ověřit znalosti dětí v bezpečnosti a ochraně zdraví, v požární ochraně, ale také v oblasti šikany či drog. Vzhledem k tomu, že teorie jde ruku v ruce s praxí, rozhodli jsme se v tomto duchu vést také celou akci. Žáci v týdenním předstihu vyplňovali testy, které obsahovaly otázky právě z těchto oblastí. Ve čtvrtek 4. října pak vypukla samotná akce. Jednotlivá stanoviště zajišťovali odborníci z praxe, hasiči, policisté, pracovníci z oddělení dopravy, z odboru sociálních věcí, pracovnice Renarkonu či záchranáři. Žáci školního parlamentu skvěle ztvárnili figuranty a mezi figuranty nechyběl ani pan školník. Úkolem žákovských týmů pak bylo co nejlépe vyřešit dané situace, kterými byly: autonehoda se zraněním tří osob, pomoc seniorů při přecházení silnice, nahlášení vloupání, zakládání požáru malými dětmi, pohozené injekční stříkačky narkomany a šikana spolužáka. Děti se jednotlivých úkolů zhostily se ctí a jejich snaha pomoci byla odborníky ohodnocena cennými body. Vyhodnocení celé akce proběhlo v pátek 5. října za účasti zástupců OSPODu Vítkov, tiskového mluvčího PČR Opava por. Bc. René Černohorského a vedení školy. Vítězové v každé kategorii pak získali krásné ceny, které věnoval Besip a Město Vítkov. Tato akce splnila nadmíru naše očekávání. Přejeme žákům, aby se nikdy nemuseli setkat se situacemi podobnými našim modelovým. A když už je přece jen v životě něco takového potká, aby nebyli lhostejní a věděli jak pomoci, zkrátka aby byli vždy „bezpečně bezpeční“.

< Zpět na seznam projektů

Partneři projektu

Generální partneři

Partneři

Mediální partneři

Záštita

Záštita Ministerstva životního prostředí
Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Záštita Ministerstva práce a sociálních věcí