Dobrovolníkům opět otevřeme brány hradů a zámků

Dobrovolníkům opět otevřeme brány hradů a zámků

Níže přinášíme seznam objektů s popisem plánovaných prací. Někteří kasteláni už vědí, jakou práci vám nabídnou. Jiní formu spolupráce upřesní v září. Když se rozhodnete jít na některý z objektů pomáhat, tak prosíme napište na e-mail: sona.polak@crdm.cz a podrobnosti domluvíme jednotlivě.

Brabštejn státní hrad Grabštejn

„Jsme rádi za každou pomocnou ruku!“ říká zdejší kastelánka Iva Bártová. Práce bude dost, vše si upřesníme v půli září.

Trosky hrad Trosky

Akce 72 hodin se na Troskách uskutečnila již několikrát. „Po sezóně půjde nejspíš o úklid okolí hradu od odpadků po turistech, případně hrabání listí a větví,“ upřesňuje kastelán hradu Lubomír Martine.

Duchcov státní zámek Duchcov

Na Duchcově uvítají pomoc se zazimováním Knížecí zahrady, případně i úklid areálu před zimou. „Za spolupráci budu moc ráda,“ vzkazuje kastelánka Lucie Šťastná.

Krásný dvůr státní zámek Krásný Dvůr

„Budeme pro vás mít hned několik činností. 5. 10. tu máme velkou kulturní akci Jablečný den, při které bychom určitě 5–10 dobrovolníků využili (výpomoc na parkovišti, u vstupů – kontrola, označování příchozích páskami apod.). Jinak by to mohla být údržba drobných staveb v parku (mytí informačních cedulí, zametání, mytí oken apod.) nebo také hrabání listí v parku,“ říká Michaela Hofmanová kastelánka státního zámku Krásný Dvůr.

Bečov státní hrad a zámek Bečov

Pomoc dobrovolníků je vítaná i zde. O jaké práce se bude jednat nám kastelán Tomáš Wizovský upřesní v záři.

Valeč státní zámek Valeč

„Úklid kolem hradu. Pak práce spojené s výsadbou části historického sadu, která by se měla letos na podzim realizovat,“ upřesňuje práci pro dobrovolníky kastelán Tomáš Petr. A dodává: „K ubytování. Pokud nikdo nezruší rezervaci, máme možnost jen provizorního ubytování na karimatkách v multifunkčním sálu (wc, sprcha k dispozici). Jinak v těchto dnech by mohli dobrovolníci využít zajímavý doprovodný program.“ Viz https://www.zamek-valec.cz/…gicky-unikat

Švihov státní hrad Švihov

„Švihovský hrad se rád přidává do dobrovolnického projektu 72 hodin. po konzultaci s arboristou, který provádí údržbu zeleně kolem hradu jsme se domluvili, že v rámci naší spolupráce byste nám mohli pomoct s přípravnými pracemi na výsadbu ovocných stromů – vyměření, vyhloubení jam, další pomocné práce,“ hlásí kastelán Lukáš Bojčuk.[clearfix]

Libochovice státní zámek Libochovice

Zámek již tradičně spolupracuje s místní Základní školou Libochovice, kdy v rámci akce 72 hodin žáci několika tříd pomáhají s úklidem zámeckého parku. „Ale není problém u nás přivítat další dobrovolnickou partu,“ říká Michaela Prokopová, kastelánka zámku Libochovice.

Sázava klášter Sázava

„Zatím jsem dobrovolnicky spolupracovala s Hnutím Brontosaur a na konci srpna nám také vítaně pomůže, dobrovolníci přenocují, opečeme si špekáčky s jednou partou mladých lidí evangelického společenství,“ přibližuje situaci paní kastelánka Jaroslava Matoušová. O další pomoc má zájem a nabízí následující: „Práci bych měla dvojího charakteru podle zaměření konkrétních lidí. Parta zahradní: práce na severní zahradě kláštera se základy kostela sv. Kříže z 11. století, hrabání listí a čištění románských základů od mechu. Parta tvořivě-edukační: práce v edukačním prostoru pro školní kolektivy, výroba pomůcek pro školní programy (např. výroba kopií raně středověkých záušnic z drátků a hliněných korálků, zalévání „nálezů“ do sádry, příprava podkladů pro školní restaurátorské dílny apod.) Zázemí, včetně přenocování máme pro cca 15 lidí (postele) po cca 2–4 v pokoji s dvěma kuchyňkami, dvěma koupelnami a dvěma WC."

Točník státní hrad Točník

„Zájem na hradě Točníku máme. Práce si upřesníme před začátkem akce,“ říká kastelán hradů Točník a Žebrák Petr Zemánek.

Partneři projektu

Generální partneři

Partneři

Mediální partneři

Záštita

Záštita Ministerstva životního prostředí
Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy