Projekty

"STROM PRO BARUŠKU"

"STROM PRO BARUŠKU"

O projektu

Lokalita: České Budějovice
Realizátor: FÉNIX
Koordinátor a kontakt: FÉNIX FÉNIX j.z. HOMBRE hombre.pohodari@seznam.cz
Předpokládaný počet účastníků: 66

FÉNIX-POHODÁŘI VSKH spolu s členskými organizacemi, na počest papouška Báry (ara chloroptera), která celý svůj život přinášela svému okolí radost, úsměv a sílu, vysadí symbolicky strom. Projektem „STROM PRO BARUŠKU“ podporujeme interaktivní edukační aktivity se zaměřením na živou přírodu.

Kategorie:
Příroda
Stav:
Otevřený

STROM PRO BARUŠKU - PŘIJÍMÁM ŽIVOT SE VŠEMI JEHO BARVAMI POMÁHÁM, PROTOŽE CHCI ...

Papouščí Baruščina ekozahrada, zahrada hrou zaměřená na živou přírodu a podporu edukačních projektů pro školní děti a mládež. Inspirativní a podnětné prostředí, které přispívá ke zdravému a všestrannému rozvoji nejen dětí, učitelů, rodičů, odborníků a místní komunity, kde se děti mohou svobodně rozvíjet, objevovat své schopnosti a upevňovat svůj vztah k okolnímu světu. Zahrada je zároveň učebnou, místem pro volné dětské hry a poznávání přírody, prostorem pro setkávání širší komunity, dává příležitost aktivně podílet na přeměně svého okolí a přirozeně se tak učit občanským dovednostem. Zahradu navštěvují i školy, které si uvědomují význam prostředí pro zdravý a všestranný rozvoj dětí. Zahrada v osadě ZO ČZS 2010 Pražské předměstí České Budějovice 3 je otevřena široké veřejnosti.

Na počest Báry (ara zelenokřídlá / chloroptera) koterapeuta, která v červnu 2016 podlehla vrozené vadě srdce, vysadíme symbolicky strom. Zkrášlíme zahradu a zaměříme se na živou přírodu. Další zeleň vysadíme na nedaleké základně, která je využívána především k víkendovým a prázdninovým aktivitám.

Akce s odkazem na Světový den zvířat 4.10. 4. října Světový den zvířat. Roku 1226 4.10. kdy zemřel františkánský mnich Sv. František z Assisi, který pečoval o opuštěná, nemocná a týraná zvířata, a právě proto se na tento den stanovil Mezinárodní den zvířat. Kdy by si každý páníček měl uvědomit péči o svého mazlíčka jako je například strava a pohyb a hlavně by měl vést k zamyšlení, zda-li si zvíře vůbec máme pořídit a můžeme mu věnovat dostatek času a péče.

Během vícedenní dobrovolnické akce se zapojíme do úklidu přilehlého okolí na Pražském předměstí, popřípadě vyrobíme hnízdní prvky (např. ptačí budky aj.), které rozmístíme v zahradě a jejím okolí nebo si je účastníci umístí sami ve svém okolí či zahradách. Pro děti ze škol je připraven interaktivní edukační program, který povede odborník pro ochranu přírody a životního prostředí Ing. David Fuka a zkušební komisař zooterapie, odborník animoterapie Romana Bočková. Na pozdní odpoledne je připraven táborák s drobným občerstvením. Do projektu se zapojila i nedaleká základná škola.

Záštitu akce převzala ředitelka Asociace Zooterapie o.p.s. Romana Bočková a ředitel Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko Václav Fučík. Patronem akce je Michal Vaniš zakladatel stanice první pomoci pro zvířata v nouzi a MVDr. Vladimír Vavřín, který zajišťuje veterinární péči našemu zookoutku.

Papoušek Bára ara zelenokřídlá / chloroptera celý svůj krátký život přinášela radost, úsměv a sílu. Koterapeut ornitoterapie nejen pro děti, osoby se znevýhodněním a seniory.

„STROM PRO BARUŠKU“, tento projekt v rámci iniciativy ČRDM 72 hodin propojíme s iniciativou „Sázíme budoucnost“ Nadace Partnerství. Spolu s členskými a partnerskými organizacemi (Asociace Zooterapie o.p.s., EkoCentrum ARISTOTELÉS o.p.s., DUHOVÝ MOST o.p.s., Jezdecký klub Šárka Protivín z.s., Kamarádi otevřených srdcí České Budějovice, Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s., Rodinné centrum ROZÁRKA, Bečelove z.s., SKP FLOTILA K2, ZO ČZS Pražské předměstí České Budějovice 3), ZŠ Nerudova České Budějovice a mecenáši spolku (Michal Vaniš s rodinou, Marie a Václav Bočkovi, Simona Dušková, Vladimíra Zemanová), ve spolupráci se statutárním městem České Budějovice, vysadíme strom na Papouščí Baruščině ekozahradě v městské části Pražské předměstí České Budějovice 3.

Pro účastníky je připraven doprovodný program, upomínkové předměty a drobné občerstvení.

www.vskh.cz

Kdy bude projekt probíhat

Dopoledne Odpoledne
Čtvrtek 10. října
Pátek 11. října 10.00 – 11.30
Sobota 12. října
Neděle 13. října

Přesný čas: 9 hod.

Mapa: České Budějovice

Zhodnocení projektu

„STROM PRO BARUŠKU“ PŘIJÍMÁME ŽIVOT SE VŠEMI JEHO BARVAMI POMÁHÁM, PROTOŽE CHCI … Akce s odkazem na Světový den zvířat 4.10. Ve čtvrtek jsme se zúčastnili zahajovacího projektu partnerských organizací POHODÁŘI VSKH „STROM PRO ŽIVOT“ a projektu EkoCentra ARISTOTELÉS o.p.s. „MEDULIENKA aneb BEZ VČEL TO NEJDE“. Společně se skupinkou dobrovolníků Domova svaté Anežky o.p.s. Čihovice Týn nad Vltavou, s žáky nedaleké základní školy, skupinou dobrovolníků z CSS EMPATIE a dalšími dobrovolníky z partnerských organizací i široké veřejnosti ve spolupráci se statutárním městem České Budějovice (zajištění velkoobjemového kontejneru na odpad) jsme se zapojili do úklidu veřejného prostranství přilehlého okolí Papouščí Baruščiny ekozahrady na Pražském předměstí České Budějovice. Po té následoval edukační program Ing. Davida Fuky a Romany Bočkové o významu ochrany přírody a životního prostředí s důrazem na ochranu ptactva a ornitologii. Ukázka zooaktivit včetně ornitoaktivit a ornitoterapie. V rámci edukačního programu jsme pod odborným dohledem vyrobili šest ptačích budek, dle návrhů, které pro nás připravili ornitologové EkoCentra ARISTOTELÉS o.p.s. Budky jsme rozmístili v širším okolí ekozahrady a na TO FÉNIX v Purkarci v rámci projektu „STROM PRO ŽIVOT“. Na počest papouška Báry ary chloroptery / ary zelenokřídlé koterapeuta, která v červnu 2016 podlehla vrozené vadě srdce, vysadili symbolicky strom „STROM PRO BARUŠKU, STROM PRO ŽIVOT“. Na závěr jsme se sešli u táboráku, kde nás čekali buřtíky a malé občerstvení.

Papouščí Baruščina zahrada, zahrada hrou zaměřená na živou přírodu a podporu edukačních projektů pro školní děti a mládež. Inspirativní a podnětné prostředí, které přispívá ke zdravému a všestrannému rozvoji nejen dětí, učitelů, rodičů, odborníků a místní komunity, kde se děti mohou svobodně rozvíjet, objevovat své schopnosti a upevňovat svůj vztah k okolnímu světu. Zahrada je zároveň učebnou, místem pro volné dětské hry a poznávání přírody, prostorem pro setkávání širší komunity, dává příležitost aktivně podílet na přeměně svého okolí a přirozeně se tak učit občanským dovednostem. Zahradu navštěvují i školy, které si uvědomují význam prostředí pro zdravý a všestranný rozvoj dětí. Zahrada je otevřena široké veřejnosti.

Záštitu nad naším projektem „STROM PRO BARUŠKU“ převzal Václav Fučík ředitel Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko o.p.s. spolu s ředitelkou Asociace Zooterapie o.p.s. Romanou Bočkovou a patronem akce Michalem Vanišem.

Pro účastníky bylo zajištěno drobné občerstvení, trička a upomínkové předměty projektu.

zapsal FÉNIX koordinátor projektu

< Zpět na seznam projektů

Partneři projektu

Generální partneři

Partneři

Mediální partneři

Záštita

Záštita Ministerstva životního prostředí
Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy