Projekty

Projekty

Projekty

Kultivace školního ohniště a jeho okolí

Úklid a vyčištění ohniště, úprava posezení, zvelebení okolí ohniště

Popis projektu

Uklidíme, vyčistíme a vylepšíme stávající školní ohniště a zkvalitníme u něj posezení

Místo konání