Projekty

Projekty

Projekty

Ochrana a péče o nově vysazenou zeleň, odklízení odpadků a sběr kaštanů a žaludů

Při cestě z Libochovic na Jiřetín byla vysazena nová zeleň žáky naší školy. Je třeba zkontrolovat stav stromů, stav zálivky, kontrola opěrných kůlů, vyčištění okolí vysazených stromů od odpadků, sběr kaštanů a žaludů.

Popis projektu

Při cestě z Libochovic na Jiřetín byla vysazena nová zeleň žáky naší školy. Je třeba zkontrolovat stav stromů, stav zálivky, kontrola opěrných kůlů, vyčištění okolí vysazených stromů od odpadků, sběr kaštanů a žaludů. Žáci si do batohu naplní PET lahve vodu, vezmou si pracovní rukavice, pytle na odpadky, nádoby na kaštany a žaludy. Při cestě na Jiřetín a zpět budeme kontrolovat stav zeleně, uklízet odhozené odpadky, sbírat kaštany a žaludy. Odpadky po návratu roztřídíme do barevně odlišených kontejnerů, plody odevzdáme myslivcům.

Místo konání