Projekty

Projekty

Odstraňování náletových dřevin

Odstraňování náletových dřevin

Odstraňování náletových dřevin kolem polní cesty v lokalitě Pod Borkama.

Popis projektu

V roce 2019 se spolek Kobylnické impérium do akce 72 hodin zapojil poprvé. Společně s několika dobrovolníky se v lokalitě Pod Borkama prořezávaly drobné náletové dřeviny, které mimo jiné začaly utlačovat nedávno vysázené stromy. Výsledkem naší práce bylo uvolnění prostoru pro růst původním druhům dřevin a příprava prostoru pro výsadbu dalších stromů a keřů. V letošním roce bychom chtěli v této aktivitě opět dále pokračovat.

Místo konání