Projekty

Projekty

Projekty

Zkrášlujeme okolí školy

Na místo pokácených stromů vysázíme novou zeleň.

Popis projektu

V letošním roce bychom rádi osázeli okrasnými keři nově vytvořený prostor v přední části naší školy a dosázeli ovocné stromy na školní zahradu.

Místo konání